Hotline
0254 386 2246
Thời gian làm việc
T2 - T7 : 7h30 - 17h
Email liên hệ
khobai@dongnamcorp.com.vn
Eng | VN
layer1-ba0px;padding-righckground
Dịch Vụ
Dongnam Warehouse cung cấp đầy đủ và toàn diện các dịch vụ cũng như các giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực Kho bãi

ẢNH KHO BÃI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I - DONGNAM WAREHOUSE

  Một số hình ảnh khu dịch vụ kho bãi của Công ty TNHH Đông Nam Phú Mỹ