Hotline
0254 386 2246
Thời gian làm việc
T2 - T7 : 7h30 - 17h
Email liên hệ
khobai@dongnamcorp.com.vn
Eng | VN
layer1-ba0px;padding-righckground
Hệ Thống Kho Hàng
DONGNAM WAREHOUSE là một trong những công ty hàng đầu trong dịch vụ cho thuê Kho bãi đa chức năng tại Việt Nam. Dongnam Warehouse cung cấp đầy đủ và toàn diện các dịch vụ cũng như các giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực Kho bãi